10 marca z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli Gminy i Miasta Witkowo. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziński powitał serdecznie wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz zaproszonych gości w osobach: Marka Wiatrowskiego – Zastępcę Burmistrza, Piotra Jóźwika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, Zbigniewa Bręklewicza Kierownika Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 5 w Gnieźnie oraz pracownika Pana Krzysztofa Średzińskiego, Ryszarda Nowakowskiego Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie, Tomasza Wędzikowskiego i Stanisława Janasa – Delegatów do Izby Rolniczej, Pawła Lisiaka Przewodniczącego Komisji Gospodarki Rolnej Rady Miejskiej, Panią Anitę Kubicką Prezesa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”, pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił rolę i zaangażowanie Sołtysów w lokalne działania oraz współpracę z mieszkańcami sołectw i witkowskim samorządem. 

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Następnie wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie - Piotrem Jóźwikiem złożyli Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, oraz Przewodniczącym i Członkom Zarządów Osiedli, podziękowania i słowa uznania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowali za zaangażowanie i wysiłek wkładany w rozwój Sołectwa. Samorządowcy życzyli aby zapał do pracy nigdy nie ustawał, a każda podejmowana inicjatywa przynosiła satysfakcję, spełnienie i poczucie sukcesu. Aby dążenie do zamierzonych celów nie napotykało na przeszkody, a oddanie na rzecz społeczeństwa spotkało się z oczekiwaną akceptacją i poszanowaniem.

Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała się także okazją do uhonorowania zasłużonych Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza Wita”. To wyróżnienie zostało przyznane Pani Jadwidze Walerczyk Sołtysowi Sołectwa Malenin oraz Pani Beacie Starczewskiej Sołtysowi Sołectwa Sokołowo.

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

W czasie spotkania Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zostali zapoznani między innymi z: aktualną sytuacją na terenie gminy w zakresie realizacji inwestycji, z budżetem Gminy na 2023 rok, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zadań inwestycyjnych. Zbigniew Bręklewicz Kierownik Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Nr 5 w Gnieźnie wraz z pracownikiem Krzysztofem Średzińskim zapoznali ze zmianami w systemach dopłat bezpośrednich dla rolników.

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli

Pani Anita Herudzińska Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” zapoznała z możliwościami pozyskania środków finansowych z Programu „Działaj Lokalnie”, Burmistrz GiM zapoznał z następującymi informacjami: z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z informacją o wykorzystaniu dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków, o wykorzystaniu dotacji na wymianę starych pieców oraz montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z informacją na temat realizacji Programu Czyste Powietrze, o planowanym zadaniu polegającym na usuwaniu folii rolniczych.

Narada z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli