Przypominamy, że do 28 lutego potrwa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

podatekafafafaa

Zasady ubiegania się znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego