6 lutego br. Burmistrz Marian Gadziński podpisał umowę z Panem Sławomirem Begierem właścicielem zakładu FIRMA DROGOWA BEGIER SŁAWOMIR SPÓŁKA KOMANDYTOWO z Nekli na realizację zadania pn. "Budowa chodników w miejscowościach Ruchocinek i Skorzęcin", na które Gmina i Miasto Witkowo pozyskała środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W miejscowości Ruchocinek zadanie polegać będzie na wybudowaniu nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej i gminnej prowadzącej do miejscowości Witkowo oraz wzdłuż drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Mielżyn.

w img 8129qqq

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej, który oddzielony będzie od jezdni obrzeżem betonowym oraz opaską zieleni, natomiast w miejscach styku z istniejącą drogą krawężnikiem betonowym. Dodatkowo przebudowane zostaną wjazdy do posesji oraz uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych urządzone zostaną przejścia dla pieszych. W miejscowości Skorzęcin planuje się budowę nowego chodnika, który pozwoli skomunikować centrum miejscowości z funkcjonującym Ośrodkiem Wypoczynkowym, zlokalizowanym na terenie sołectwa. Ta projektowana infrastruktura łączyć się będzie bezpośrednio z istniejącą ścieżką rowerową, biegnącą do miejscowości Witkowo. W miejscu połączenia projektowanego chodnika z istniejącą drogą dla rowerów zaprojektowano przejście dla pieszych, które dodatkowo oświetlone zostanie lampami hybrydowo-solarnymi. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię asfaltową o szerokości 2,0 m, co umożliwi dopuszczenie ruchu rowerowego. Chodnik wydzielony zostanie od jezdni krawężnikiem betonowym. Dodatkowo w samej miejscowości planuje się wybudowanie nowego odcinka chodnika z kostki betonowej, który połączy istniejącą drogę dla rowerów z centrum wsi oraz przełożenie fragmentu chodnika, zlokalizowanego w Skorzęcinie. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 6.765.000,00 zł, a kwota dofinansowania  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 5.7000.000,00 zł. Termin realizacji zadania to 11 miesięcy od momentu podpisania umowy.

w pl 18 11 2021bg