19 stycznia br. na Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do Urzędu Gminy i Miasta przybył Bogumił Nowak – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Tematem spotkania były szczegółowe plany dotyczące przywrócenia zasobów wodnych w jeziorach Pojezierza Gnieźnieńskiego, w tym Jeziora Niedzięgiel.

w dji 0697ggg

Dyrektor omówił zadanie polegające na skierowaniu wód z rzeki Warty z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury ZE PAK S.A. do zbiorników po odkrywkach Kazimierz Północ i Jóźwin IIB.

w z2. mmm

Wszystko to celem przyspieszenia odbudowy poziomów wodonośnych, które uległy obniżeniu na skutek suszy leja depresji. Szereg skoordynowanych i planowanych zadań w konsekwencji przełoży się na podniesienie poziomów wód w jeziorach w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Gnieźnieńskiego.