Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo informuje o możliwości otrzymania nagrody finansowej przez zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 roku.

Nagrody określa przyjęta przez Radę Miejską w Witkowie uchwała NR XXXIV/277/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięty wynik sportowy.

Informacje o zasadach przyznawania ww. nagrody oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Kultura i sport oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok.2.

Wnioski można składać do 14 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. 2, w godzinach pracy Urzędu.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest p. Hubert Lisiak – pok. 2, tel. 721 575 425, 61 477 81 94.

w nagrody dla sportowcowsg

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe zasady i wniosek:

https://witkowo.pl/images/uchwala.xxxiv.277.2021_-_w_sprawie_zasad_trybu_przyznawania_oraz_rodzajow_i_wysokosci_nagrod_za_osiagniety_wynik_sportowy.pdf