Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Słonecznej w Witkowie. 23 grudnia odbioru inwestycji dokonał Burmistrz Marian Gadziński wraz ze swoim Zastępcą Markiem Wiatrowskim, Radnym Rady Miejskiej Marianem Walczakiem oraz Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomaszem Nowakiem.

w img 2961hhhdhd

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa za cenę: 442 851,32 zł brutto. W ramach inwestycji wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 254 mb z przykanalikami oraz odcinek 43 mb rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków.

w img 2977gsgsgs