W związku ze wstrzymaniem dostaw węgla przez Spółkę Węglokoks Katowice S.A. Gmina i Miasto Witkowo zmuszona jest wstrzymać do odwołania dystrybucję węgla. Do dnia dzisiejszego Gmina i Miasto Witkowo złożyła zapotrzebowanie łącznie na 1050 ton węgla, z czego otrzymała 416 ton (ostatni transport z dnia 20 grudnia 2022 roku).

Informacja dotycząca dystrybucji węgla przez Gminę i Miasto Witkowo