29 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Witkowo do Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska”. Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, na rzecz rozwoju rynku i demokracji oraz zrównoważony rozwój obszaru.

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” oddziałuje swoim zasięgiem także na gminy: Lądek, Ostrowite, Powidz, Słupca-miasto, Słupca-gmina, Strzałkowo i Zagórów. Granice obszaru S-UN pokrywają się w znacznej części z granicami administracyjnymi poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu słupeckiego. Obszar oddziaływania LGD położony jest niemal w całości w powiecie słupeckim, w województwie wielkopolskim.

Przystąpienie do LGD „Unia Nadwarciańska” pozwoli na pełniejsze wykorzystanie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne zarówno Samorządowi Gminy i Miasta Witkowo, jak i organizacjom pozarządowym, a także podmiotom prywatnym.

UniaNadwarciańska