4 stycznia br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Małachowo-Wierzbiczany”, prowadzącej do oczyszczalni ścieków.

Podpisanieumowy3

Na odcinku długości około 400 m rozebrane zostaną płyty betonowe, a w ich miejscu powstanie nowa poszerzona do 4 m droga z nawierzchni asfaltowej. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in.: wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni. Dodatkowo przedłużony zostanie przepust pod drogą. Planowane jest również zamontowane stalowej bariery ochronnej.

drogaMW

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie 426 000,00 zł.