Zakończono realizację inwestycji pn.: Remont elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą było konsorcjum składające się ze spółki Retro-Styl Sp. z o.o. z Poznania i P.QW.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski z Poznania za cenę 170.355,00 zł. W ramach umowy wykonano dokumentację projektową, specyfikację techniczną oraz dokonano odbioru robót budowlanych.

Elewacjakamienica

Zadanie obejmowało renowację elewacji frontowej i szczytowej – tynków wraz z kolorystyką, renowację elewacji ceglanej, sztukaterii, gzymsów, wymianę rynny i elementów blaszanych, renowację drzwi zewnętrznych i schodów zewnętrznych.