Pomysł na organizację sobotniego wydarzenia (2 października) zainicjowała druhna Patrycja Depczyńska - opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Spotkanie w remizie przy ulicy Nowej stanowiło inaugurację roku szkoleniowego dla zrzeszonej młodzieży, która podsumowała dotychczas zdobyte umiejętności oraz wiedzę o pożarnictwie i ratownictwie.

Strażnica2021

Była to również doskonała okazja na pozyskanie nowych członków do MDP i samego stowarzyszenia OSP. Z tej okazji przygotowano interesujący program, który rozpoczął pokaz na temat zagrożenia pożarowego wynikającego z użytkowania butli z gazem. Ponadto każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu AED. Przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Gnieźnie utworzono też stanowisko informujące o zagrożeniach w okresie grzewczym.

Strażnica2

- Bycie członkiem OSP to nie tylko wyjazdy alarmowe do działań ratowniczo-gaśniczych, ale też działania statutowe, do których należą m.in.: działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturowej. Jako straż działamy także na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym – podkreślają organizatorzy.

Strażnica4

Dzień Otwartej Strażnicy był idealnym przykładem wzorowej integracji druhen i druhów z lokalną społecznością.

Strażnica3

Inicjatywę upominkami w postaci gadżetów wsparł Samorząd Gminy i Miasta Witkowo.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: witkowo.pl/galeria