15 września br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Ćwierdzinie”.

Nowa droga powstanie na długości około 1 km. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna).

Ćwierdzin2

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1 037 000,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 132 750,00 zł w ramach realizacji umowy  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec października.