13 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utworzony zostanie punkt konsultacyjny w ramach świadczenia „Dobry Start”. To jednorazowe wsparcie w kwocie 300 złotych przeznaczone dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

300+

W siedzibie MGOPS Witkowo w godz. 8.30-10.30 będzie można uzyskać pomoc przy załatwianiu formalności oraz założeniu profilu PUE, który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie to jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.