w dsc 7930

24 września br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XXII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komendanta Komisariatu Policji na temat przebiegu sezonu letniego.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXII/169/2020 w sprawie dopłaty do ceny wody na rzecz odbiorców ze wsi Królewiec;

- uchwałę Nr XXII/170/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witkowo;

- uchwałę Nr XXII/171/2020 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z części drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Witkowo;

- uchwałę Nr XXII/172/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek";

- uchwałę Nr XXII/173/2020 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Witkowo;

- uchwałę Nr XXII/174/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1115;

- uchwałę Nr XXII/175/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Witkowie, przy ul. Dworcowej, stanowiącej działkę nr 1118;

- uchwałę Nr XXII/176/2020 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XXII/177/2020 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.