Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych

27 sierpnia br. w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych, podczas którego uczestniczono w wideokonferencji zorganizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie dotyczącej kwestii przeciwepidemicznych oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. W dalszej części spotkania omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem podległych Gminie Witkowo przedszkoli i szkół od 1 września bieżącego roku.