W ostatnich dniach rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie części budynku przy ul. Nowej w Witkowie wraz z budową instalacji gazowej.

Modernizacja i rozbudowa budynków przy OSP Witkowo

W nowoprojektowanych pomieszczeniach przy istniejącej świetlicy OSP znajdować się będzie kotłownia, szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze z węzłem sanitarnym. Obiekt wybudowany zostanie w technologii tradycyjnej, a kotłownia będzie wyposażona w 2 kotły gazowe o mocy 35 kW każdy. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest firma BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk z Niechanowa za kwotę 434.791,47 zł. Termin wykonania zadania określono na 18.12.2020 r.