XXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie.

XXI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2020/2021,
  3. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2020 r.
  4. Inne sprawy,
  5. Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             /-/  Piotr Jóźwik