w l2 7034

W dniach 24 i 27 lipca dyrektorom szkół podstawowych po raz drugi zostanie przekazany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W  ramach programu zakupiono 27 laptopów oraz 19 szt. oprogramowania. Kwota projektu wynosi 74.720,00 zł.

Komputery będą służyć do nauki zdalnej uczniów z rodzin wielodzietnych i nauczycieli.

Program Zdalna Szkoła +