Gmina Witkowo po złożeniu wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Wielkopolskiego pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych w łącznej wysokości 398.920,00 zł.

Dodatkowe środki na oświatę

1.Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Witkowo. Łączna kwota dofinansowania 240.000,00 zł.

W ramach pozyskanego dofinansowania do stołówek szkolnych zostanie zakupiony sprzęt, a także przeprowadzone będą remonty pomieszczeń kuchni.

2. Wniosek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Łącznie pozyskane środki to kwota 16.000,00 zł. W ramach programu zostaną doposażone biblioteki szkolne w/w szkół.

3. Wnioski na doposażenie szkół podstawowych w sprzęt komputerowy ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna +”. Otrzymana kwota dofinasowania to 142.920,00 zł.