Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 53,78% (głosowało 5736 wyborców na 10666 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) 1384 743 53,68%
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) 1212 720 59,41%
3 Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 1504 795 52,86%
4 Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo 750 407 54,27%
5 Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo 874 417 47,71%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo 667 308 46,18%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo  792 390 49,24%
8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo  1569 887 56,53%
9 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo 1273 717 56,32%
10 Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo 641 352 54,91%

 

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Gminie Witkowo wyniosła 26,33% (głosowało 2792 wyborców na 10605 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) 1380 405 29,35%
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) 1205 377 31,29%
3 Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 1504 353 23,47%
4 Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo 739 195 26,39%
5 Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo 864 188 21,76%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo 667 131 19,64%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo  792 152 19,19%
8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo  1569 448 28,55%
9 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo 1245 349 28,03%
10 Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo 640 194 30,31%

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00