Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Witkowo, 31 marca 2020 r. Rada Miejska w Witkowie podjęła uchwałę Nr  XVIII/150/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok.

Budżet obywatelski wstrzymany

W związku z tym informuję, że na tej podstawie zrezygnowano z realizacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Podjęte działania podyktowane są przede wszystkim ochroną bezpieczeństwa zdrowia i życia naszych mieszkańców, zagrożonych rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS Co-V-2 oraz trwającym stanem epidemii w kraju.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Marian Gadziński