W związku z planowaną sesją nadzwyczajną na dzień 31 marca 2020 r. oraz wprowadzonym stanem epidemii w Polsce informuję, że zaleca się aby ewentualny udział publiczności w sesji odbył się poprzez transmisję on-lin. Transmisja zostanie udostępniona na platformie YouTube na profilu Gminy i Miasta Witkowo pod adresem www.youtube.com/c/ugimwitkowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl.

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 14,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlark.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy i Miasta Witkowo w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia korzystania z niektórych pojazdów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej częściowo obiektami letniskowymi na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiącej część działek nr 5088/12, 2088/20, 5088/21, 5088/15, 5088/17, 5091/6, 159,157,154, 5091/8, i 143 położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o numerach 47/15, 1906/7, 1906/8 i 1940 w mieście Witkowo (tereny zamknięte).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2021 rok.
 10. Inne sprawy.
 11. Zamknięcie obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

komunikat