IV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek  sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Witkowie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasta Witkowo w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Witkowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy i Miasta Witkowo w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  6. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  7. Dokonanie zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.
  8. Inne sprawy.
  9. Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Roszyk