INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Witkowo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 7, w liczbie 2,

- Nr 8, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 2,

- Nr 12, w liczbie 1,

- Nr 14, w liczbie 1.

§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 9,00  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy w Koninie II

/-/ Bogdan Wincenty RADECKI