Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i informacje o innych formach porad.

CZĘŚĆ I:

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

WWW

e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE

1

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Gnieźnie

Programy z pomocy społecznej - rehabilitacja społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych

ul. H. Sienkiewicza 12 a

62-200 Gniezno

61 22 12 965

517 020 486

poniedziałek-piątek:

godz. 7.30−15.30

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

Poradnictwo rodzinne

i psychologiczne:

- diagnozowanie problemów emocjonalnych dzieci umieszczonych w pieczy,

- poradnictwo psychologiczne

w trudnościach wychowawczych

- interwencja psychologiczna

w trudnościach wychowawczych

ul. H. Sienkiewicza 12 a

62-200 Gniezno

517 018 794

poniedziałek-piątek:

godz. 7.30−15.30

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodziny zastępcze

z terenu powiatu gnieźnieńskiego

2

GNIEZNO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Konsultacje i wsparcie dla rodzin, małżeństw i osób doświadczających przemocy oraz dzieci

i młodzieży w rodzinach

z problemem uzależnień

i przemocy w rodzinie

ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

61 426 26 82

2 razy w miesiącu

w wyznaczone dni

godz. 15.00-19.00/ 16.30-18.30

www.mops.gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Gniezna, w tym klienci MOPS

PSYCHOLOGICZNE

3

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Punkt Interwencji Kryzysowej

Pomoc psychologiczna

ul. Sienkiewicza 12 a

62-200 Gniezno

512 536 551

Spotkania ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

4

MIASTO GNIEZNO

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne

w Gnieźnie

Gnieźnieński telefon zaufania

- zakres problemów wychowawczych,

- ofiary i świadkowie przemocy fizycznej

 i psychicznej,

- osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego

ul. Kilińskiego 17

62-200 Gniezno

577 948 059

w godzinach 9.00-13.00

884 301 411

w godzinach

13.00-16.00,

577 948 060

w godzinach

16.00-19.00

umawiane rozmowy z psychologiem 

61 425 82 57

od poniedziałku do piątku

www.swietlice.gniezno.pl

Mieszkańcy Miasta Gniezna

5

 

GNIEZNO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

 

Pomoc psychologiczna

ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

61 426 26 82

wewn. 60

poniedziałek-piątek:

godz. 7.00−15.00

www.mops.gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Gniezna, w tym klienci MOPS

6

ŁUBOWO

Punkt konsultacyjny

poradnictwo psychologiczne

62-260 Łubowo 2 a

-

środa

godz. 14.00-18.00

-

Mieszkańcy gminy Łubowo

7

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Kontakt telefoniczny

800 70 2222

bezpłatna infolinia

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

 

www.centrumwsparcia.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób  będących w kryzysie

psychicznym

PEDAGOGICZNE

8

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu, dzieciom

i młodzieży uczącej się,

a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem

i kształceniem dzieci

 i młodzieży, rodzicom

i nauczycielom

ul. Wyszyńskiego 4

62-200 Gniezno

601 435 196

poniedziałek-piątek:

godz. 7.30−15.30

www:ppp.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

 


9

KŁECKO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kłecku

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu, dzieciom

i młodzieży uczącej się,

a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowaniem

i kształceniem dzieci

i młodzieży, rodzicom

i nauczycielom

ul. Słoneczna 25

62-270 Kłecko

61 424 07 83

poniedziałek-piątek

godz. 8.00-16.00

www.poradnia.iklecko.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Kłecko

POMOC SPOŁECZNA

10

 

GNIEZNO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

Porady prawne z zakresu pomocy społecznej

ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

61 426 26 82

wewn. 53

piątek

godz. 8.00-11.00

www.mops.gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Gniezna, w tym klienci MOPS

11

 

CZERNIEJEWO

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czerniejewie

Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

61 429 13 16

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

wt.-pt.

godz. 7.00-15.00

www.mgops.czerniejewo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Czerniejewo

12

 

KISZKOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kiszkowie

Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej

ul. Szkolna 2

62-280 Kiszkowo

61 429 70 28

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

wt.-pt.

godz. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Kiszkowo

13

 

MIELESZYN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mieleszynie

Zgodnie z UOPS (zakres z pomocy społecznej, rodzinnej, wychowawczej itp.)

Mieleszyn 95

62-212 Mieleszyn

61 429 50 66

609 299 021

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

wt.-pt.

godz. 7.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Mieleszyn

14

 

KŁECKO

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

 

Pomoc pieniężna

i niepieniężna, w tym praca socjalna

ul. Słoneczna nr 25,

62-270 Kłecko

tel. 61 427 0013

fax 61 429 34 91

poniedziałki

godz. 8.00-16.00

wtorek – piątek

godz. 7.00-15.00

www.mgopsklecko.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Kłecko

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

15

MIASTO GNIEZNO

Urząd Miejski
w Gnieźnie

Kancelaria Radców Prawnych

Klejborowski/Bernaciak s.c.

Udzielanie porad prawnych, głównie

w zakresie prawa rodzinnego

i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, opieki nad dziećmi, Problemy mieszkaniowe pomoc w przygotowaniu pism, wniosków, skarg, pozwów

ul. Artyleryjska 1

62-200 Gniezno

-

każdy czwartek

godz. 14.00-15.30

 

Poradnictwo prawne dla członków rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień – mieszkańców miasta Gniezna skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie, Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne, Kuratorów I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

                 

 

16

 

GNIEZNO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

 

- indywidualne diagnozowanie

i konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz osób stosujących przemoc w rodzinie

ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

61 426 26 82

raz w miesiącu

w wyznaczone dni

godz. 15.00−20.00

www.mops.gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Gniezna, w tym klienci MOPS

17

GMINA GNIEZNO

Urząd Gminy Gniezno

Konsultacja psychologa specjalisty terapii uzależnień w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin, osób z grupy ryzyka z uwzględnieniem przedstawicieli grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, dziećmi i młodzieżą zagrożoną narkomanią

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

61 424 57 50

raz w miesiącu

w wyznaczone dni

i godziny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogólnodostępne

18

Udzielenie specjalistycznego wsparcia i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych

i współuzależnionych oraz opieki terapeutycznej

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

61 424 57 50

wg.  ustalonego grafiku

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogólnodostępne

 

19

 

ŁUBOWO

Punkt konsultacyjny

Problemy alkoholowe

62-260 Łubowo 2 a

-

poniedziałek

godz. 16.00-19.00

-

Mieszkańcy gminy Łubowo

20

NIECHANOWO

Punkt konsultacyjny

Profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

ul. Różana 1

62-220 Niechanowo

601198328

II i IV wtorek miesiąca w godz. 13.15 – 15.15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogólnodostępne

21

TRZEMESZNO

Urząd Miejski Trzemeszna

Porady psychologa

Trzemeszeński Punkt Konsultacyjny ul. Langiewicz 2,

62-240 Trzemeszno, budynek Przychodni LUXMED (I piętro)

-

poniedziałek godz. 16.00-18.00

-

ogólnodostępne

22

Porady terapeuty uzależnień

Trzemeszeński Punkt Konsultacyjny ul. Langiewicz 2,

62-240 Trzemeszno, budynek Przychodni LUXMED (I piętro)

-

wtorek

godz. 15.00-18.00

indywidualnie

wtorek

godz. 18.00-20.00

Grupa Wsparcia

-

ogólnodostępne

23

 

WITKOWO

Punkt konsultacyjny

Henryk Januchowski

Terapeuta – pomoc

w zakresie terapii uzależnień

Świetlica Terapeutyczna

ul. Sportowa 15

 62-230 Witkowo

604758993

pierwsza i trzecia środa miesiąca

godz. 14.30-17.30

-

Mieszkańcy gminy Witkowo

24

WITKOWO

Psycholog

Izabela Webner

Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodzin

z problemem uzależnień

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Poznańska 47

62-230 Witkowo

609 516 196

czwartek

godz. 16.00-18.00 /zdalnie/

Poniedziałek

godz. 16.00-18.00 /SP nr 1/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Witkowo

25

WITKOWO

Psycholog

Paulina Stranc

Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodzin

z problemem uzależnień

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Czerniejewska 14

62-230 Witkowo

61 477 82 50

poniedziałek

godz. 17.00-19.00 /zdalnie/

wtorek

godz. 14.00-16.00 /SP nr 2/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Witkowo

26

WITKOWO

Psycholog

Szymon Welter

Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodzin

 z problemem uzależnień

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

ul. Strzałkowska 1,

62-230 Witkowo

61 477 50 04

wtorek

godz. 16.00-19.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Witkowo

27

CZERNIEJEWO

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy GKRPA

Porady terapeuty dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

ul. Tadeusza Kościuszki 34

62-241 Żydowo

604 758 993

środa

godz. 12.00-14.00

wg harmonogramu dyżurów będących na stronie www.czerniejewo.pl zakładka GKRPA

-

Dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Czerniejewo

28

 

CZERNIEJEWO

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy GKRPA

Porady psychologa dla osób uzależnionych

i członków ich rodzin

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

ul. Tadeusza Kościuszki 34

62-241 Żydowo

576 944 586

wtorek

godz. 16.30-18.30

wg harmonogramu dyżurów będących na stronie www.czerniejewo.pl, zakładka GKRPA

-

Dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Czerniejewo

29

 

CZERNIEJEWO

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Wsparcie dla osób

z problemem alkoholowym i ich rodzin

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

Spotkania w pierwszy wtorek miesiąca

61 429 13 34

pn.-pt.

godz. 8.00-15.00

wg umówionych terminów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Czerniejewo

30

 

KISZKOWO

Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wsparcie psychologiczne dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin

ul. Szkolna 2

62-280 Kiszkowo

61 429 70 20

wg umówionych terminów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Kiszkowo

31

 

MIELESZYN

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt Konsultacyjny

Porady związane

z uzależnieniem od alkoholu

Mieleszyn 95

62-212 Mieleszyn

61 429 50 66

według umówionych terminów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby uzależnione oraz współuzależnione

z terenu gminy Mieleszyn

32

 

KŁECKO

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych                w Kłecku

Prowadzenie działań związanych z edukacją                         i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Słoneczna 25,

62-270 Kłecko

tel. 61 427 0013

fax 61 429 3491

posiedzenia GKRPA odbywają się min. raz             w miesiącu

www.mgopsklecko.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Kłecko

33

KŁECKO

Punkt Konsultacyjno- Edukacyjny

dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar oraz sprawców przemocy

 

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych,

- indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych alkoholizmem, w tym dla osób stosujących przemoc;

- indywidualne konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie

ul. Słoneczna 25

62-270 Kłecko

tel. 61 427 0013

fax 61 429 3491

czwartki

 godz. 15.00-18.00

www.mgopsklecko.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Kłecko

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

34

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

ul. H. Sienkiewicza 12 a

62-200 Gniezno

517 019 127

poniedziałek-piątek

godz. 07.30-15.30

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

35

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

512 536 551

Całodobowo.

Spotkania ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu

 

36

 

Miasto GNIEZNO

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Pomoc w zakresie przemocy w rodzinie, niebieska karta

ul. Dworcowa 7

62-200 Gniezno

61 426 26 82

wewn. 63

poniedziałek-piątek

godz. 07.00-15.00

www.mops.gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy miasta Gniezna, w tym klienci MOPS

37

 

CZERNIEJEWO

Zespół Interdyscyplinarny

w Czerniejewie

Pomoc w zakresie przemocy w rodzinie, niebieska karta

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

61 429 13 17

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

wt.-pt.

godz. 7.00-15.00

www.mgops.czerniejewo.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Czerniejewo

38

 

KISZKOWO

Zespół Interdyscyplinarny w Kiszkowie

Wsparcie osób dotkniętych przemocą domową

ul. Szkolna 2

62-280 Kiszkowo

61 429 70 28

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

pt.-pt.

godz. 7.30-15.30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy gminy Kiszkowo

39

MIELESZYN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zespół Interdyscyplinarny

Pomoc dla ofiar

i sprawców  przemocy

Mieleszyn 95

62-212 Mieleszyn

61 429 50 66

609 299 021

poniedziałek

godz. 8.00-16.00

wt.-pt.

godz. 7.00-15.00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby dotknięte przemocą, ich rodziny oraz sprawcy przemocy z terenu gminy Mieleszyn

40

 

KŁECKO

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku,

w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą

w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

ul. Słoneczna 25

62-270 Kłecko

tel. 61 427 0013

fax 61 429 3491

poniedziałki

godz. 8.00-16.00

wtorek – piątek

godz. 7.00-15.00

www.mgopsklecko.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Kłecko

 

41

KŁECKO

Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar oraz sprawców przemocy

Indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych

- indywidualne konsultacje dla osób zagrożonych alkoholizmem, w tym dla osób stosujących przemoc;

-indywidualne konsultacje dla ofiar przemocy

w rodzinie

ul. Słoneczna 25

62-270 Kłecko

tel. 61 427 0013

fax 61 429 3491

czwartki

godz. 15.00-18.00

www.mgopsklecko.naszops.pl

Mieszkańcy gminy Kłecko

42

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja

o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

Bezpłatna infolinia

pn. – pt.

godz. 08.00–20.00

sobota

godz. 09.00–14.00

www.niebieskalinia.info

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób doświadczających  przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA

43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Punkt Interwencji Kryzysowej

- mediacje rodzinne

- terapia rodzin

- prawna i psychologiczna

ul. H. Sienkiewicza 12 a

62-200 Gniezno

512 536 551

Całodobowo.

Spotkania ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc kierowana do osób, które ucierpiały na skutek wypadków losowych, doświadczyły klęski żywiołowej, doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, utraciły kogoś bliskiego lub są w trudnej sytuacji życiowej

 

44

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Al. Ujazdowskie 5

00-583 Warszawa

Całodobowy dyżur

(+48 47) 721 69 00 (-03)

(+48) 785 700 177

e-mail:

dyzurny@reb.

gov.pl

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Świadek zagrożenia kryzysowego

Osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

45

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in.

w zakresie wyboru lub zmiany zawodu, zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, określenia swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego

ul. Sobieskiego 20

62-200 Gniezno

61 426 16 49

pn. – pt.

godz. 7:30 – 15:30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługa poradnictwa zawodowego jest bezpłatna i dostępna zarówno dla osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, jak i w węższym zakresie dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników

 46

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy

Urząd Pracy

ul. Trawiasta 20 B

15-161 Białystok

19 524

+48 22 540 99 11

(w Polsce i z zagranicy)

koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-20.00

www.zielonalinia.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mogą korzystać:

- zarejestrowani

-poszukujący pracy

- pracodawcy

PRAWO KONSUMENCKIE

47

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Udzielanie ustnych porad i pomocy prawnej

w oparciu

o przedstawiony materiał dowodowy, kierowanie do przedsiębiorców korespondencji w oparciu o dowody przedstawione przez Konsumenta

i obowiązujące przepisy,

prowadzenie postępowania mediacyjnego celem ugodowego załatwiania sprawy,

kierowanie spraw konsumenckich na drogę postępowania sądowego

i reprezentowanie Konsumentów przed sądami (w zależności od okoliczności sprawy

i opinii radcy prawnego Biura)

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

pokój 0.21 (parter)

61 424 07 26

śr. godz. 14.00-19.00

pt. godz.: 8.30-13.30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

48

Urząd Ochrony Konkurencji
 i Konsumentów

Ochrona praw konsumenckich

UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prawo konsumenckie

PRAWA PACJENTA

  49

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacje dotyczące świadczeń medycznych

ul. Piekary 14/15

61-823 Poznań

Adres do korespondencji:

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

800 190 590

pon. – pt.

godz.  8.00 - 16.00

Infolinia 24 h/dobę

7 dni w tygodniu

www.nfz-poznań.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pacjenci oraz świadczeniodawcy

50

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43

pn. - pt.

godz. 08.00-18.00

https://www.bpp.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

51

Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

- prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 190 590

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

52

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 a,
00- 503 Warszawa

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

538 117 590

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

                   

 

53

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD

ul. Chocimska 6

00-791 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00 .

fax.: (22) 583 66 96.

pn.-pt.

godz. 08.15-16.15

800 121 212

Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.

08.15-20.00.

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

https://brpd.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

54

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gnieźnie

Informacje dotyczące m.in.: emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych,  kapitału początkowego

i innych świadczeń

ul. Sienkiewicza 4

62-200 Gniezno

Centrum Obsługi Telefonicznej

22 560 16 00

poniedziałek

godz. 8.00-18.00

wtorek-piątek:

godz. 8.00-15.00

www.zus.pl

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

55

Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

- pomoc techniczna

- składki

- renty

- emerytury

 

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Adresaci porad:

- ubezpieczeni

- płatnicy

- lekarze

 

PRAWO PRACY

56

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

Informacja dotycząca przepisów prawa pracy,

w tym bezpieczeństwa

i higieny pracy, poprzez efektywne

i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych

i poszanowania prawa pracy

ul. Marcelińska 90

60-324 Poznań

Centrala Poznań

62 628 40 00

pon. – pt.

godz.: 9.00 -15.00

www.poznan.pip.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

57

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie

pon.- pt.

godz. 8.00-16.00

www.bip.pip.gov.pl,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

PRAWO PODATKOWE

58

Urząd Skarbowy

w Gnieźnie

Informacje podatkowe

ul. Spichrzowa 4

62-200 Gniezno

61 423 77 00

poniedziałek

godz. 8.00-18.00

wt.-pt.

godz. 8.00-15.00

www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-gnieznie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego

59

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

ul. Teodora Sixta 17

43-300 Bielsko-Biała

801 055 055

z tel. stacjonarnych.

 (22) 330 03 30

z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

z tel. zagranicznych.

Koszt zgodnie z taryfą operatora

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Z porad może  skorzystać każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

60

Rzecznik Finansowy

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://rf.gov.pl/kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby ubezpieczone

i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

INNE

61

WWW. OBYWATEL.GOV.PL

Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

62

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

800 676 676

Połączenia bezpłatne

z tel. stacjonarnych

i komórkowych

poniedziałek

godz.: 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone

                 

 

 

CZĘŚĆ II:

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

WWW

63

 

CZERNIEJEWO

Urząd Miasta i Gminy

w Czerniejewie

ul. Poznańska 8

62-250 Czerniejewo

poniedziałek: nieczynne

TAK

Numer telefonu do punktu

61 429 13 21

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: 15.00-19.00  (organizacja pozarządowa)

środa: nieczynne

czwartek: 9.00-13.00   (organizacja pozarządowa)-PORADNICTWO OBYWATELSKIE

piątek: nieczynne

64

ul. Kościuszki 34

62-241 Żydowo

poniedziałek: nieczynne

TAK

 

Numer telefonu do punktu

61 429 13 47

czynny w godzinach urzędowania

 

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: nieczynne

środa: 14.00 -18.00  (organizacja pozarządowa)- PORADNICTWO OBYWATELSKIE

czwartek: nieczynne

piątek: 9.00-13.00  (organizacja pozarządowa)

65

TRZEMESZNO

Urząd Miejski Trzemeszna

ul. 1 Maja 1

62-240 Trzemeszno

Sala USC

poniedziałek: 9.00-13.00  (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

TAK

 

Numer telefonu do punktu

61 415 43 12

czynny w godzinach urzędowania

 

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: 9.00-13.00  (adwokat/radca prawny)

środa: 9.00-13.00  (adwokat/radca prawny)

czwartek: 13.00-17.00  (adwokat/radca prawny)

piątek: nieczynne

66

KISZKOWO

Urząd Gminy

w Kiszkowie

lokal w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej

ul. Polna 33

62-280 Kiszkowo

poniedziałek: nieczynne

TAK

Numer telefonu do punktu

61 429 70 46

czynny w godzinach urzędowania

 

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek:14.00-18.00  (organizacja pozarządowa) -PORADNICTWO OBYWATELSKIE

środa: 9.00-13.00  (radca prawny)

czwartek: nieczynne

piątek: 15.30-19.30  (radca prawny)

67

KŁECKO

Urząd Miasta i Gminy w Kłecku

ul. Dworcowa 14

62-270 Kłecko

poniedziałek: 14.00-18.00 (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

TAK

Numer telefonu do punktu

61 427 01 25

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: nieczynne

środa: 10.00-14.00  (adwokat)

czwartek: nieczynne

piątek: 10.00-14.00  (adwokat)

68

WITKOWO

Urząd Gminy i Miasta

w Witkowie

lokal przy

ul. Polnej 4A

62-230 Witkowo

poniedziałek: 13.30-17.30 (organizacja pozarządowa)

 

TAK

Numer telefonu do punktu

 61 477 77 38

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: nieczynne

środa: 13.00 –17.00  (organizacja pozarządowa)

czwartek: 13.30 –17.30  (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

piątek: nieczynne

69

ŁUBOWO

Urząd Gminy

w Łubowie

62-260 Łubowo 1

poniedziałek: nieczynne

TAK

Numer telefonu do punktu

 61 427 59 20

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek : 14.00-18.00 (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

środa: nieczynne

czwartek: nieczynne

piątek: 9.00-13.00 (adwokat/ radca prawny)

 

70

MIELESZYN

Urząd Gminy

w Mieleszynie

62-212 Mieleszyn 23

poniedziałek: 9.00-13.00  (adwokat/radca prawny)

TAK

Numer telefonu do punktu

61 429 50 60

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: nieczynne

środa: nieczynne

czwartek: nieczynne

piątek: 10.30-14.30  (organizacja pozarządowa) -PORADNICTWO OBYWATELSKIE

71

NIECHANOWO

Urząd Gminy

 w Niechanowie

lokal w Gminnym Ośrodku Kultury

w Niechanowie

ul. Gnieźnieńska 2

62-220 Niechanowo

poniedziałek: nieczynne

TAK

Numer telefonu do punktu

61 429 49 15

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: nieczynne

środa: nieczynne

czwartek: 14.00-18.00  (organizacja pozarządowa)

piątek: nieczynne

72

Starostwo Powiatowe

w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

poniedziałek: 9.00-13.00  (adwokat)

                                15.00-19.00  (radca prawny)

TAK

Numer telefonu do punktu

61 424 07 26

czynny w godzinach urzędowania

www.powiat-gniezno.pl/pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

wtorek: 9.00-13.00 (adwokat)

                        15.00-19.00  (radca prawny)

środa: 7.00-11.00  (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

czwartek: 9.00-13.00  (adwokat)

                           15.00-19.00  (radca prawny)

piątek: 15.00-19.00 (organizacja pozarządowa) – PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc i która złoży stosowne oświadczenie.

Informacja pod numerem telefonu: 799 085 044 (numer czynny od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.30)