LVI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 14,30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo.
  3. Inne sprawy.
  4. Zamknięcie obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik