XLIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r.  (czwartek) o godz. 12,00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie

Porządek  sesji:

  1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie  porządku obrad.
  2. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych odpowiedziach.
  3. Informacja o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo.
  6. Inne sprawy.
  7. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Piotr Jóźwik