Wznawiamy nabór wniosków  na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia w ramach Działania 6.1 WRPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”.

Kompletne wnioski przyjmowane będą do 16.12.2022 r.

Szczegółowe informacje tel.61 669 70 24

Szczegółowe informacje tel.61 669 70 23