1. Biadasz Marek
 2. Bosacki Franciszek
 3. Czaplicki Eugeniusz
 4. Jóźwik Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej
 5. Kaźmierczak Grzegorz
 6. Kowalski Adam
 7. Kwapich Ireneusz - Wiceprzewodniczący RM
 8. Loranc Anna
 9. Popek Roman
 10. RoszykPaweł (od 31.03.2017 r.)
 11. Szymański Paweł
 12. Śliwecki Tadeusz
 13. Walczak Marian - Wiceprzewodniczący RM
 14. Wendel Monika
 15. Wiatrowski Marek (od 29.04.2016 r.)
  Mucha Henryk (do 15.12.2016 r.)
  Grabowski Łukasz (do 7.01.2016 r.)

 

Rada Miejska w Witkowie kadencji 2014-2018

Od lewej stoją:  Roman Popek, Grzegorz Kaźmierczak, Paweł Szymański, Henryk Mucha, Monika Wendel, Eugeniusz Czaplicki, Piotr Jóźwik (Przewodniczący Rady), Marian Walczak, Marian Gadziński (Burmistrz), Ireneusz Kwapich, Anna Loranc, Adam Kowalski, Franciszek Bosacki, Marek Biadasz, Tadeusz Śliwecki.

 

Komisja Rewizyjna

1. Marek Biadasz Przewodniczący Komisji
2. Roman Popek Z-ca Przewodniczącego
3. Tadeusz Śliwecki
4. Marek Wiatrowski (od 31.03.2017 r.)
5. Paweł Roszyk (od 1.04.2018 r.)
Eugeniusz Czaplicki
(do 31.03.2018 r.)
Henryk Mucha (do 15.12.2016 r.)

 


Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

1. Grzegorz Kaźmierczak Przewodniczący Komisji
2. Franciszek Bosacki Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Loranc
4. Marian Walczak
5. Ireneusz Kwapich
6. Marek Biadasz
Paweł Roszyk (od 31.03.2017 r. do 31.03.2018 r.)
Wiatrowski Marek
(do 31.03.2017 r.)

 


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego

1. Ireneusz Kwapich Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Kaźmierczak
3. Eugeniusz Czaplicki Z-ca Przewodniczącego
4. Roman Popek
5. Monika Wendel
6. Adam Kowalski
7. Paweł Szymański

 


Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej

1. Tadeusz Śliwecki Przewodniczący Komisji
2. Monika Wendel
3. Franciszek Bosacki
4. Adam Kowalski
5. Anna Loranc
6. Marian Walczak
7. Piotr Jóźwik
8. Wiatrowski Marek Z-ca Przewodniczącego
9. Paweł Szymański
10. Paweł Roszyk (od 31.03.2017 r.)
11. Eugeniusz Czaplicki (od 1.04.2018 r.)
Henryk Mucha
(do 15.12.2016 r.)