Plakat - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 20 października 2020 roku - treść plakatu w pełnej informacji

Urząd Gminy i Miasta Witkowo informuje, iż 20 października 2020 roku na terenie gminy i miasta Witkowo przeprowadzona zostanie zbiórka niepotrzebnych mebli: kanap, krzeseł, stołów, foteli, drzwi. W związku z powyższym prosimy o wystawienie ww. odpadów wielkogabarytowych w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano, w wyznaczonych miejscach, zgodnie z harmonogramem. Prosimy o niewystawianie odpadów innych niż wymienione, gdyż nie będą one odebrane.

Witkowo
· ul. Dworcowa – przystanek szkolny,
· ul. Modrzewiowa – przystanek szkolny,
· ul. Kosynierów Miłosławskich – dawny plac targowy,
· ul. Powstańców Wielkopolskich – plac gminny,
· ul. Braci Łukowskich – plac przy pojemnikach na odzież,
· ul. Jasna – naprzeciwko Przedszkola Miejskiego „Bajka”.

Chłądowo – przy świetlicy wiejskiej
Ćwierdzin – przy świetlicy wiejskiej
Dębina – Dębina 16
Folwark – przy świetlicy wiejskiej
Gaj – koło Sołtysa
Gorzykowo – przy świetlicy wiejskiej
Jaworowo – obok sklepu
Kamionka – przy świetlicy wiejskiej
Kołaczkowo – przy Spółdzielni
Malenin – przy świetlicy wiejskiej
Małachowo Kępe – przy stawie
Małachowo Wierzbiczany – obok szkoły
Małachowo Złych Miejsc – przy świetlicy wiejskiej
Małachowo Szemborowice – przy przystanku szkolnym
Mąkownica – obok przystanku szkolnego
Mielżyn – przy świetlicy wiejskiej
Odrowąż – koło Sołtysa
Ostrowite Prymasowskie – plac przy kościele
Piaski – Piaski 1
Ruchocinek – przy świetlicy wiejskiej
Ruchocin – przy świetlicy wiejskiej
Skorzęcin – obok sklepu
Sokołowo – Sokołowo 16
Strzyżewo Witkowskie – przy świetlicy wiejskiej

Wszystkie odpady wielkogabarytowe nieodpłatnie można również dostarczać przez cały rok do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany we własnym zakresie i na własny koszt. Punkt ten czynny jest w każdą sobotę w godz. od 9:00 do 14:00.