„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo” - realizacja projektu

W sierpniu 2017 r. rozpoczęły się prace związane z rzeczową realizacją zadania. W pierwszej kolejności zrealizowano działania związane z promocją projektu. Zakupiono 4 tablice informacyjne, które zostały rozmieszczone na trasie drogi dla rowerów oraz roll-up. Prace budowlane rozpoczęły się w 2018 r. W ramach zadania wybudowano drogę dla rowerów na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie, wybudowano dwa parkingi P&R oraz B&R tworzące zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, zamontowano 21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, 1 nową lampę hybrydowo-solarną na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin i zamontowano tablicę multimedialną. Wykonawcą robót objętych projektem była spółka Fenix Budownictwo z Witkowa.

Ponadto w ramach dalszej promocji projektu w 2018 r. wykonano materiały promujące projekt oraz zwiększające świadomość mieszkańców dotyczącą mobilności miejskiej.

Dla przypomnienia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Witkowo, została podpisana umowa nr RPWP.03.03.01-30-0029/16-00 o dofinansowanie projektu.

Głównym celem projektu było Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo poprzez zwiększenie roli transportu publicznego. Planowane wskaźniki rezultatu w 2019 roku to:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 31,75 Mg CO2/rok,
  2. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 3.250 szt./rok,
  3. Liczba osób korzystających z wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 23.025 osób/rok.

Otwarcie prawie 7 kilometrowego odcinka nowo wybudowanej ścieżki rowerowej odbyło się 11 października br. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 753 682,73 zł brutto. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 1 668 129,01 zł. Projekt został zakończony 15 listopada 2018 r.

 Zapraszamy do galerii

 

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020