„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

7 listopada w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Haliną Rzepecką – Skarbnikiem Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowy na wykonanie robót budowlanych objętych projektem pn. „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”. Wykonawcą wszystkich prac jest spółka FENIX BUDOWNICTWO Sp. z o. o. z siedzibą w Witkowie.

Zadanie objęte kontraktami obejmuje wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie, wybudowanie dwóch parkingów P&R oraz B&R tworzących zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo, montaż 21 nowych lamp na ul. Kosynierów Miłosławskich w Witkowie, 1 nowej lampy hybrydowo-solarnej na ścieżce w Chłądowie oraz 6 nowych lamp hybrydowo-solarnych wzdłuż ścieżki Kamionka-Skorzęcin, montaż tablicy multimedialnej. Celem głównym projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy i Miasta Witkowo, poprzez zwiększenie roli transportu publicznego.

Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na 31 lipca 2018 r. Całkowita ich wartość opiewa na kwotę 3 731 059,58 zł brutto. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 1 684 227,60 zł.