W czerwcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożyłem wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku dla projektu pn. „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo.” Zadanie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek Ochotniczej straży Pożarnej z Witkowa, Mielżyna, Skorzęcina i Wiekowa. Łączny koszt zadania to kwota 28 620,00 zł, kwota finansowego wsparcia to 20 000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania zadania zostanie zrealizowane w tym roku.