9 września 2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorcą Dariuszem Białobrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-DROGOWA DARIUSZ BIAŁOBRZYCKI z Gniezna na realizację zadania związanego przebudową dróg gminnych w Chłądowie i Witkowie, przy ul. Wodociągowej i Młyńskiej. Całkowity koszt zadania to kwota 124 631,27 zł. Zadanie związane z przebudową drogi gminnej w Chłądowie wynosi 76 136,29 zł brutto i jest realizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Obecnie trwa realizacja tego zadania.

Przebudowa drogi w miejscowości Chłądowo