Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Uprzejmie informuję, że szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo.

Z uwagi na ważność omawianych spraw i ukonstytuowanie się komisji obecność obowiązkowa!

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/Marian Gadziński

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy i Miasta Witkowo dostępne są pod adresem witkowo.pl/dla-mieszkancow/wybory