POSTANOWIENIE NR 151/2023

Komisarza Wyborczego w Koninie II

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 358 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II

 

Bogdan Wincenty RADECKI

(dokument podpisano elektronicznie)

 

  

Załączniki do postanowienia nr 151/2023
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 25 września 2023 r.

Załącznik nr 114

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , B'' Szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo:

1.

Tomasz Cichocki, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Gniezno

2.

Mirosława Kujawa, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Ruchocin

3.

Karol Łączny, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

4.

Stanisław Michno, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

5.

Agnieszka Urszula Miczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

6.

Danuta Wacława Stefańska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

7.

Natalia Szreyman, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Aleksandra Śliwecka, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

9.

Julita Zawierucha, zgłoszona przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Powidz

 

Załącznik nr 115

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , A'' Szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo:

1.

Marta Bysikiewicz, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Witkowo

2.

Izabela Jadwiga Cichocka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Gniezno

3.

Mieczysław Musidlak, zgłoszony przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Strzyżewo Witkowskie

4.

Barbara Rakowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

5.

Krystyna Ratajczyk, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

6.

Sonia Ewa Skudzawska, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

7.

Ewa Urbaniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

8.

Lucyna Zalewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

9.

Witold Henryk Ziółkowski, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 116

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Krystyna Bieniara, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

2.

Miłosz Dajwłowski, zgłoszony przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Witkowo

3.

Marlena Magdalena Kryszak, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

4.

Mikołaj Maciej Michalski, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

5.

Krystyna Mietlicka, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Małachowo-Złych Miejsc

6.

Piotr Pietryga, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ruchocin

7.

Danuta Maria Rakowska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

8.

Bogumiła Walczak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

9.

Aleksandra Wiatrowska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Małachowo-Wierzbiczany

 

Załącznik nr 117

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo:

1.

Joanna Czwójdak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Kamionka

2.

Wiktoria Franczak, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Ruchocin

3.

Renata Kozińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Skorzęcin

4.

Angelika Małecka, zgłoszona przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Wiekowo

5.

Robert Henryk Mietlicki, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Małachowo Wierzbiczany

6.

Krzysztof Szoszorek, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ćwierdzin

7.

Magdalena Tomczak, zgłoszona przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Chłądowo

 

Załącznik nr 118

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo:

1.

Monika Chorbińska, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Wiekowo

2.

Sandra Dziębowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ćwierdzin

3.

Jolanta Kulińska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Dębina

4.

Ryszard Andrzej Nowakowski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Witkowo

5.

Cezary Seweryn, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

6.

Grażyna Szkudlarek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

7.

Mirosława Zawistowska, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Wikowo

 

Załącznik nr 119

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo:

1.

Filip Jałoszyński, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mielżyn

2.

Karolina Jarecka, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Skorzęcin

3.

Emilia Jastrzębska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Sędziwojewo

4.

Arkadiusz Tomasz Kłysz, zgłoszony przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Brzozówiec

5.

Beata Menes, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Jarząbkowo

6.

Julia Musidlak, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Poznań

7.

Weronika Pawlak, zgłoszona przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Mielżyn

 

Załącznik nr 120

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo:

1.

Magdalena Jałoszyńska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mielżyn

2.

Oliwia Weronika Kaczmarek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Mielżyn

3.

Magdalena Kaźmierczak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Mielżyn

4.

Weronika Kujawa, zgłoszona przez KW SAMOOBRONA, zam. Ruchocin

5.

Dominik Łukowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Mielżyn

6.

Agnieszka Moskal, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

7.

Szymon Ratajczak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Grotkowo

8.

Ireneusz Skoczylas, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

9.

Gabriela Szeszycka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

 

Załącznik nr 121

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo:

1.

Jakub Drzewiecki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Grażyna Flicińska, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Małachowo Wierzbiczany

3.

Anna Jagła, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

4.

Edyta Jastrzębska, zgłoszona przez KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW, zam. Witkowo

5.

Miłosz Ryszard Julkowski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Wierzyce

6.

Zuzanna Klara Knast, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

7.

Piotr Maciejak, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Witkowo

8.

Maja Michalska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Witkowo

9.

Julia Wawrzyniak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Ćwierdzin

 

Załącznik nr 122

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo:

1.

Janina Barbara Burzyńska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Witkowo

2.

Joanna Kaźmierczak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

3.

Aleks Jędrzej Kwapich, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Witkowo

4.

Patryk Olejniczak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

5.

Genowefa Pieron, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

6.

Agnieszka Dorota Rewers, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Skorzęcin

7.

Wojciech Scheffs, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

8.

Eliza Skieresz, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

9.

Amelia Sucholas, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Witkowo

 

Załącznik nr 123

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo:

1.

Justyna Burzyńska, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Poznań

2.

Patrycja Frąckowiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ruchocinek

3.

Agnieszka Leśna, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Małachowo Wierzbiczany

4.

Justyna Anna Michalska, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

5.

Jadwiga Maria Noworol, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

6.

Kacper Olejniczak, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

7.

Sylwia Wiatrowska, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Małachowo-Wierzbiczany

 

Załącznik nr 124

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Świetlica Wiejska w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowo-Złych Miejsc 5A, 62-230 Witkowo:

1.

Edyta Mietlicka, zgłoszona przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Małachowo Wierzbiczany

2.

Patrycja Nowakowska-Półrolniczak, zgłoszona przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

3.

Urszula Pankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Małachowo Złych Miejsc

4.

Monika Peszka, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Małachowo-Złych Miejsc

5.

Kamilla Skrzyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

6.

Fabian Sucholas, zgłoszony przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

7.

Teresa Zielińska, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Małachowo-Złych Miejsc

 

Załącznik nr 125

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Świetlica Wiejska w Kołaczkowie, Kołaczkowo 30A, 62-230 Witkowo:

1.

Arleta Maria Bekas, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Witkowo

2.

Wiesława Chmiel, zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Ćwierdzin

3.

Katarzyna Maria Dziębowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ćwierdzin

4.

Leszek Mikołajewski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Ruchocinek

5.

Jakub Sandach, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Witkowo

6.

Janusz Marek Siewka, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Witkowo

7.

Iwona Magdalena Szuster, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Mielno

 

Załącznik nr 126

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13, Świetlica Wiejska w Ruchocinku, Ruchocinek 35A, 62-230 Witkowo:

1.

Ilona Izabela Depczyńska, zgłoszona przez KWW RDIP, zam. Witkowo

2.

Monika Dżygała, zgłoszona przez KWW NIEPODLEGŁA ŻYJE, zam. Mielżyn

3.

Karolina Gościniak, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Mielżyn

4.

Radosław Zefiryn Grzybowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Ruchocinek

5.

Katarzyna Kaszyńska, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

6.

Łucja Mikołajewska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Ruchocinek

7.

Jacek Rewers, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mielżyn

 

Załącznik nr 127

gm. Witkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14, Świetlica Wiejska w Jaworowie, Jaworowo 20, 62-230 Witkowo:

1.

Krzysztof Grzegorz Bykowski, zgłoszony przez KW NOWA LEWICA, zam. Jaworowo

2.

Karolina Gadzińska, zgłoszona przez KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY, zam. Mielżyn

3.

Damian Marek Kaszyński, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Gniezno

4.

Joanna Maria Markiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Mielżyn

5.

Stanisław Stefan Przybylski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Mielżyn Wieś

6.

Małgorzata Sieniuć, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Witkowo

7.

Oskar Stawikowski, zgłoszony przez KWW RDIP, zam. Jaworowo