Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 18 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

z dnia 18 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Witkowo-ulice: Czerniejewska nr 7 - 13 numery nieparzyste, nr 14 oraz od nr 17 do końca, Adama Mickiewicza od nr 2 do końca, płk. Hynka nr 1 - 2, Różana, Magnoliowa, Wojska Polskiego, Jasna nr 51 - 59

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego
w Witkowie (Budynek „B'' Szkoły),
ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Witkowo-ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Czerniejewska nr 1 - 6, nr 8 - 10 numery parzyste oraz nr 16 - 16A numery parzyste; Dworcowa, Gnieźnieńska, Młyńska, Piastowska, Słowiańska, Żwirki i Wigury nr 2b - 3A, Dojazdowa, Lotnicza, Piękna, Pogodna, Radosna, Braci Łukowskich

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie
(Budynek „ A'' Szkoły),
ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo

3

Sołectwo Chłądowo: Chłądowo; Sołectwo Folwark: Folwark; Sołectwo Kamionka: Kamionka; Sołectwo Piaski: Piaski; Sołectwo Strzyżewo Witkowskie: Strzyżewo Witkowskie; Sołectwo Małachowo-Kępe: Małachowo-Kępe; Sołectwo Małachowo-Wierzbiczany: Małachowo-Wierzbiczany; Sołectwo Małachowo-Szemborowice: Małachowo-Szemborowice; Sołectwo Witkówko: Witkówko

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie,
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Ćwierdzin: Ćwierdzin; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Ostrowite Prymasowskie: Ostrowite Prymasowskie; Sołectwo Skorzęcin: Skorzęcin; Sołectwo Sokołowo: Sokołowo

Świetlica Wiejska w Sokołowie,
Sokołowo 23, 62-230 Witkowo

5

Sołectwo Dębina: Dębina; Sołectwo Wiekowo: Wiekowo

Świetlica Wiejska w Wiekowie,
Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo

6

Sołectwo Czajki: Czajki, Królewiec; Sołectwo Gorzykowo: Gorzykowo; Sołectwo Malenin: Malenin; Sołectwo Odrowąż: Odrowąż

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

7

Sołectwo Mąkownica: Mąkownica; Sołectwo Mielżyn: Mielżyn; Sołectwo Ruchocin: Ruchocin

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie,
Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

8

Witkowo-ulice: Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna nr 1 - 49, Krótka, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poznańska, Skośna, Spokojna, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona, Dębińska, Gimnazjalna, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Kwiatowa, Łąkowa, Oświatowa, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Złota, Zuchów

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Borysa w Witkowie,
ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Witkowo-ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich nr 1 - 33 oraz nr 35 - 37 numery nieparzyste, Kosynierów Miłosławskich nr 34 - 40 numery parzyste oraz od nr 41 do końca, Leśna, Malwowa, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole, Nowa, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Rumowa, Rzemieślnicza, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie,
ul.
Warszawska 29, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Witkowo-ulice: Adama Mickiewicza nr 1, płk. Hynka od nr 3 do końca, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury od nr 4 do końca

Przedszkole Miejskie w Witkowie,
ul.
Jasna 38, 62-230 Witkowo

11

Sołectwo Małachowo-Złych Miejsc: Małachowo-Złych Miejsc

Świetlica Wiejska w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowo-Złych Miejsc 5A, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

12

Sołectwo Kołaczkowo: Kołaczkowo, Wierzchowiska

Świetlica Wiejska w Kołaczkowie,
Kołaczkowo 30A, 62-230 Witkowo

13

Sołectwo Ruchocinek: Ruchocinek

Świetlica Wiejska w Ruchocinku,
Ruchocinek 35A, 62-230 Witkowo

14

Sołectwo Jaworowo: Jaworowo

Świetlica Wiejska w Jaworowie,
Jaworowo 20, 62-230 Witkowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

/-/ Marian GADZIŃSKI