Postanowienie nr 115/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy i Miasta Witkowo na stałe obwody głosowania https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/7638/

Link do publikacji na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie:

https://konin.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-koninie-i-i-ii-w-sprawie-utworzenia-nowych-obwodow-glosowania