W 2020 roku weszła w życie ustawa, na mocy której można do Instytutu Pamięci Narodowej zgłaszać miejsce pochówku Weteranów w celu wpisu do ewidencji grobów Weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Aby miejsce Weterana znalazło się na tejże liście należy wypełnić wniosek, który znajdziecie Państwo pod tym adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/wnioski-o-wpis-do-ewide/64093,Wnioski-o-wpis-do-ewidencji.html

Wniosek jest dość szczegółowy, do tego wniosku należy załączyć akt zgonu i zdjęcia stanu faktycznego grobu oraz potwierdzenie, że np. dany Weteran był Powstańcem Wielkopolskim.

Jeśli IPN wyda pozytywną decyzję można się ubiegać o sfinansowanie remontu lub renowacji nagrobka. Wniosek i szczegółowe informacje znajdą Państwo pod tym adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/groby-weteranow-walk-o/dotacje-i-swiadczenia/64096,Dotacje-i-swiadczenia.html

A ewidencję już wpisanych znajdziecie Państwo tu:

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/241,Ewidencja-grobow-weteranow-walk-o-Wolnosc-i-Niepodleglosc-Polski.html

Wyżej wymienione dokumenty należy kierować pod adres:

 

 

 

Naczelnik Oddziałowego Biura Upamietniania
Walki i Męczeństwa
Wojciech Chałupka
ul. Rolna 45 A
61 – 487 Poznań