dzien dzialacza kultury

 

Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

André Malraux

 

Z okazji Dnia Działacza Kultury składamy serdeczne życzenia wszystkim...

dzien weterana

sesja rm 28 05 2019

28 maja br. odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części...

dzien samorzadu terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego obchodzonego 27 maja pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom samorządowym, Radnym Rady Miejskiej w Witkowie oraz...

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 41,34% (głosowało 4 410 wyborców na 10 668 uprawnionych).

Wyniki głosowania dla komitetów.

KomitetLiczba głosówProcent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO...

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 29,36% (głosowało 3129 wyborców na 10659 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer
obwodu
Siedziba obwodowej...

Dzień Samorządu Terytorialnego

23 maja w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, VII sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

W związku z przypadającym 27 maja „Dniem Samorządu Terytorialnego”, w sesji uczestniczyli również...

sp 2

21 maja odbyły się w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie postępowania konkursowe na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w...