w dsc 5692

16 stycznia br. odbyła się XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

w dsc 5705

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XVI/133/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Witkowo, w roku szkolnym 2019/2020,

- uchwałę Nr XVI/134/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębina, gm. Witkowo.