Od 1 stycznia 2020 r. znaczna grupa przedsiębiorców będzie musiała prowadzić ewidencję odpadów i składać sprawozdania z zakresu produktów i odpadów w formie elektronicznej. Do 31 grudnia 2019 roku należy dokonać obowiązkowego wpisu do elektronicznego Rejestru BDO. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek województwa na wniosek.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi on integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet miliona złotych, ponadto żaden podmiot nie odbierze odpadów od przedsiębiorstw nie wpisanych do rejestru.

Dodatkowe informacje oraz wnioski rejestrowe dostępne są na stronach: bdo.mos.gov.pl oraz umww.pl/rejestr-bdo.