w img 5676

Sprzyjająca aura pozwala na spokojne dokończenie inwestycji drogowych, które zaplanowano na 2019 rok. Trwają prace związane z ułożeniem nakładek asfaltowych na terenie miasta i gminy. Nową nawierzchnię zyskała ulica Sportowa i Łąkowa. Kolejny etap inwestycji to ulica Żwirki i Wigury oraz Ćwierdzin.

w img 5677

Na drodze gminnej prowadzącej z m. Strzyżewo Witkowskie do Wiekowa zakończono pierwszy etap prac związanych z jej przebudową. Wykonano podbudowę na poszerzenie drogi. W roku 2020 ułożona zostanie nowa nakładka asfaltowa na całej długości drogi.

w img 20191128 081940