Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska serdecznie zaprasza na szkolenia dla seniorów, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2019 roku tj. we wtorek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w Witkowie.

Szkolenia zostaną poprowadzone przez adw. Katarzynę Markiewicz i dotyczyć będą różnic między umową darowizny nieruchomości, a umową dożywocia oraz sposobu rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci (w tym kwestii prawidłowego sporządzenia testamentu, możliwości jego odwołania bądź zmiany). Omówiona zostanie również problematyka zachowku.

Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie

Termin i miejsce: 10 grudnia, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w Witkowie.

Program szkolenia:

12:00 - 13:00 - Umowa darowizny nieruchomości, a umowa dożywocia, czyli w jaki sposób najlepiej przekazać nieruchomość swoim dzieciom lub wnukom?

13:00 - 14:00 - Rozporządzanie majątkiem na wypadek śmierci - jak prawidłowo sporządzić testament? Czy możliwa jest jego zmiana lub odwołanie? Co to jest zachowek i komu przysługuje?

Szkolenia są finansowane z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego.