sołtys1 3

Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Są najbliżej mieszkańców i codziennie starają się rozwiązywać ich problemy. Funkcja sołtysa, o której mowa, ma wielowiekową tradycję i coroczne święto obchodzone 11 marca.

Z tej okazji odbyło się spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli. Miało ono miejsce 12 marca w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

sołtys1 1

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński powitał serdecznie wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, podkreślając ich zaangażowanie w lokalne działania oraz współpracę z mieszkańcami sołectw oraz witkowskim samorządem. 

sołtys1 2

Powitał także zaproszonych gości w osobach: Piotra Jóźwika – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, Halinę Rzepecką – Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo, Alicję Wentland – Sekretarza Gminy i Miasta Witkowo, Anitę Szykowną – Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Słupcy, Łukasza Klimczaka – pracownika prewencji Placówki Terenowej KRUS w Słupcy, Stanisława Kozłowskiego inspektora ds. obrony cywilnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie oraz lokalne media.

sołtys1 4

sołtys1 5

Następnie Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie – Piotrem Jóźwikiem życzyli Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, oraz Przewodniczącym i Członkom Zarządów Osiedli dużo zdrowia, szczęścia i optymizmu, wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jaki i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących lokalnej społeczności.

sołtys1 6

sołtys1 7

Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała się także okazją do uhonorowania zasłużonych Sołtysów Gminy i Miasta Witkowo „Statuetką Rycerza Wita”. Wyróżnienie otrzymali: Janina Wędzikowska – Sołtys Sołectwa Mąkownica i Jerzy Nowak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Witkowie.

sołtys1 8

sołtys1 9

W nawiązaniu do życzeń Burmistrza, Przewodniczący Gminnego Koła Sołtysów – Bernard Kopacki podziękował za zorganizowanie uroczystego spotkania z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli. Złożył także okolicznościowe życzenia z okazji „Dnia Kobiet”.

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zostali zapoznani z wynikającymi z porządku obrad informacjami.

W dalszej części spotkania inspektor w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie – Stanisław Kozłowski przeprowadził szkolenie z zakresu obrony cywilnej na temat: „Rola i zadania sołtysów w realizacji zadań z zakresu powszechnej samoobrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo zgodnie z aktualnymi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami”.

sołtys1 10

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupcy – Anita Szykowna podziękowała za zaproszenie, jednocześnie złożyła Sołtysom życzenia z okazji ich święta.

Przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Placówki Terenowej w Słupcy omówił z kolei bieżące sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i prewencji.

Podczas uroczystości wręczone zostały stosowne adresy i upominki. Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Ogólnopolski Dzień Sołtysa jest okazją do corocznego pielęgnowania tradycji spotkań gospodarzy wsi w naszej gminie.

Sołtysom, Członkom Rad Sołeckich, Przewodniczącym Zarządów Osiedli i ich Członkom raz jeszcze z okazji Dnia Sołtysa składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości w pracy społecznej.