narodowy1 2

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspólnie oddajmy hołd bohaterom, którzy nie złożyli broni i nie godząc się z narzuconym dyktatem z Moskwy, walczyli o wolną Polskę.  Za swoją patriotyczną postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

W tym wyjątkowym dniu mają miejsce liczne uroczystości, i tak też było w Gminie Witkowo.

narodowy1 1

narodowy1 3

Przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, dokładnie o godzinie 12.00, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta Witkowo – Marianem Gadzińskim, Radnymi Rady Miejskiej, Alicją Wentland – Sekretarz Gminy i Miasta, Haliną Rzepecką – Skarbnikiem, Proboszczem miejscowej Parafii – ks. Stanisławem Gocem, kpt. Tadeuszem Janasem – Weteranem Walk o Niepodległość Ojczyzny, dyrektorami placówek oświatowych, delegacjami, młodzieżą szkolną oraz zaproszonymi gośćmi złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów.

narodowy1 2

narodowy1 4

narodowy1 5

narodowy1 7

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego zapalili również siedem zniczy, dla upamiętnienia Członków – IV Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość", rozstrzelanych w 1951 roku w więzieniu mokotowskim.

narodowy1 6

narodowy1 8

Przybyłe delegacje dały wyraz tego, że pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest żywa. Żołnierze Niezłomni są i pozostaną świadectwem polskiej walki antykomunistycznego podziemia.