Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 2018 - 2023

22 listopada w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie.

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadził najstarszy Radny Paweł Lisiak. Z wynikami wyborów do Rady Miejskiej i wynikach wyboru Burmistrza zapoznał zebranych Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Czesław Skrzypski.

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 2018 - 2023

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 2018 - 2023

Następnie Radni i Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie. W głosowaniu tajnym Rada dokonała wyboru Piotra Jóźwika na Przewodniczącego Rady i Mariana Walczaka oraz Marka Wiatrowskiego na Wiceprzewodniczących Rady. Po określeniu rodzajów Komisji, Rada ustaliła ich składy osobowe.

Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Witkowie 2018 - 2023

Kolejna sesja Rady Miejskiej jest planowana na 12 grudnia br.

Zapraszamy do galerii