Szanowni Państwo,

informujemy, że inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2018-2023, która odbędzie się 22 listopada br. o godz. 12:00 w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka będzie nagrywana i transmitowana na żywo w Internecie.

Chcąc uczestniczyć online w tym wydarzeniu wystarczy wejść na kanał YouTube Gminy Witkowo, który znajduje się pod adresem: www.youtube.com/user/ugimwitkowo.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Witkowie w kadencji 2018-2023

Mogą Państwo również zasubskrybować kanał, dzięki czemu będą Państwo otrzymywać na bieżąco informację o wszystkich nowościach publikowanych w tym serwisie oraz informacje o rozpoczęciu transmisji na żywo z tej i następnych sesji Rady Miejskiej bezpośrednio na Państwa komputerze lub smartfonie.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Witkowie informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.witkowo.pl oraz www.youtube.com/user/ugimwitkowo.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.
 2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miejskiej – przetwarzane są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.witkowo.pl oraz www.youtube.com/user/ugimwitkowo bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pani/Pan dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku za stosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pani/Pana prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji Rady), a nagrywanie sesji Rady Miejskiej i przebiegu komisji Rady nie ma wpływu na realizację przez Panią/Pana praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeń komisji Rady Miejskiej (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie ).
 9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.