Z okazji przypadającego 14 października

Dnia Edukacji Narodowej

w imieniu samorządu Gminy i Miasta Witkowo,

wszystkim pedagogicznym i niepedagogicznym

pracownikom szkół, przedszkoli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

składamy życzenia wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy także

za codzienny trud wkładany w edukację i wychowanie

naszych najmłodszych mieszkańców

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo

w teacher 2985521 1920