„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”w ścieżka rpwerowa1 111 października odbyło się otwarcie prawie 7 kilometrowego odcinka nowo wybudowanej ścieżki rowerowej, która ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, turystów i osób przebywających w tych okolicach.

Ścieżka została zrealizowana w ramach projektu: „Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”.

w ścieżka rpwerowa1 8

Na tę okoliczność przybyli zaproszeni goście oraz uczniowie witkowskich szkół, którzy przyjechali liczną grupą na rowerach.

Zakres robót obejmował wybudowanie drogi dla rowerów na odcinkach: Chłądowo-Kamionka, Kamionka-Skorzęcin oraz na ul. Kosynierów Miłosławskich i Nowej w Witkowie. Ponadto wybudowano dwa parkingi P&R (Park & Ride) oraz B&R (Bike & Ride) tworzące zintegrowane węzły przesiadkowe w miejscowościach Skorzęcin oraz Witkowo. Dodatkowo dokonano montażu nowej linii lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kosynierów Miłosławskich i lamp hybrydowo-solarnych na ścieżce.

Wykonawcą przedsięwzięcia, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była spółka Fenix Budownictwo z Witkowa.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 3 753 682,73 zł brutto. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oscyluje na poziomie 1 668 129,01 zł

w ścieżka rpwerowa1 2

w ścieżka rpwerowa1 3

Oficjalnego otwarcia i powitania gości dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak bardzo ważnymi inwestycjami są działania, których zadaniem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Następnie dokonano przecięcie wstęgi.

w ścieżka rpwerowa1 4

w img 2966

Przy wiatraku „Koźlak” miała miejsce dalsza część uroczystości, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie. Po części artystycznej odbył się wspólny piknik.

w ścieżka rpwerowa1 6

w ścieżka rpwerowa1 7

Około godziny 11.30 rowerowa sztafeta wraz z Burmistrzem przemieściła się ścieżką rowerową do wsi Skorzęcin. Tam dla upamiętnienia 100. rocznicy polskiej niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczniowie wraz z samorządowcami i opiekunem Sali Historii – Mariuszem Zborowskim, posadzili „Dąb Niepodległości”. Stało się to w miejscu, gdzie 84 lata temu posadzono trzy drzewa upamiętniające: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ignacego Mościckiego oraz Wolną Polskę.

W ten sposób lokalna wspólnota nie tylko promowała zdrowy tryb życia, ale i postawy patriotyzmu.

Zapraszamy do galerii

„Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina i Miasto Witkowo”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020